ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ที่อยู่ : ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐


ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
โทร. 082-945 9584

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
โทร. 080-119 1139

นักวิชาการศึกษา นายดิเรก ด้วงลอย
โทร. 083-488 3016

นักวิชาการศึกษา พระเอกจิตต์ อธิปัญโญ
โทร. 087-731 4199