administrator

พฤษภาคม 12, 2022

administrator

พฤษภาคม 12, 2022

administrator

พฤศจิกายน 29, 2021

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) และ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก

administrator

กันยายน 2, 2020
1 2