เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2564